logot

headevalko

Uusi Startti on Startti-Center ry.n hallinnoima, Orimattilan alueen työttömien työllistymisedellytyksiä, osaamista ja palvelurakenteiden kehittämistä edistävä hanke. Sen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat työttömät sekä vaikeasti työllistyvät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

Hankkeen tavoitteena on madaltaa yhdessä työnantajien ja sidosryhmäverkoston kanssa työttömien työnhakijoiden kynnystä työllistyä avoimille työmarkkinoille, yrittäjyyteen tai hakeutua koulutukseen ja nostaa työllisyys- ja aktivointiastetta kaupungin, pk-sektorin ja kolmannen sektorin verkostoyhteistyöllä. Hankkeella edistetään Orimattilan mikro- ja pk-yritysten työvoimakysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Hankkeessa kartoitetaan alueen yritysten työvoiman tarpeita sekä etsitään työpaikkoja ja autetaan osallistujia työn haussa avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa järjestetään koulutusta jonka tavoitteena on kasvattaa osallistujien osaamista ja tietotaitoa. Työvalmentajat ohjaavat työntekijöitä sekä auttavat asiakasyrityksiä, tavoitteena on työllistämiskynnyksen madaltaminen.

Työllistämistoimintaa toteutetaan sekä Startti-Centerin omissa toiminnoissa, että asiakasyrityksissä. Toiminta aloitetaan aina työkokeiluna, jonka jälkeen on mahdollista jatkaa palkkatuella mikäli työntekijä ja – antaja ovat siihen oikeutettuja tai vaihtoehtoisesti ilman palkkatukea. Käytössä on myös Orimattila-kuntalisä. Toimintamallissa hyödynnetään ns. työpankkiajatusta, jolloin työntekijä voi työskennellä sekä Startti-Centerissä, että asiakasyrityksessä tasaamassa yrityksen kuormitushuippuja.

Toimintamallia rakennetaan yhdessä Orimattilan alueen yritysten, julkisten palveluiden tuottajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanke kytkeytyy Orimattilan kaupungin työllisyyspalvelukokonaisuuteen ja Päijät-Hämeen maakuntaohjelman 2014- 2017 työllisyystavoitteisiin.

Uusi Startti toimintamalli